AirVaccine 015+

3 מחסניות מילוי מקוריות לAirVaccine 015+.
להפעלה רציפה ויעילה למשך חצי שנה.

 
איך מחליפים?
  • עיקרון פעולה
  • חיטוי וטיהור אוויר באמצעות ייצור הידרוקסיל רדיקל (OH רדיקל)
    שטח פעולה
  • שטח פעולה גדול במיוחד - עד 120 מ״ר
  • משך זמן הפעולה
  • מחסנית מילוי אחת מספיקה לעבודה רציפה של חודשיים